Dokumenty do pobrania

W tym miejscu pobierzesz dokumnety.

Dokumenty GOKSiR:

- Statut Gminnego Ośrodka kultury (PDF)

REGULAMINY:

- Regulamin GOKSiR w Srebrnej Górze (PDF)
- Regulamin zajęć na Ściance Wspinaczkowej (PDF)
- Zasady uczestnictwa w zajęciach wspinaczki (PDF)
- Regulamin zajęć Taniec w Powietrzu (PDF)
- Regulamin Filii WKS Śląsk Wrocław (PDF)
- Regulamin wycieczki organizowane przez GOKSiR (PDF)

ZAPISY NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE ORZEZ GOKSiR:

- Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w GOKSiR (PDF)
- Oświadczenie opiekuna (ścianka wspinaczkowa) (PDF)

WKS Śląsk Wrocław:

- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka (PDF)
- Deklaracja at this site WKS Śląsk (PDF)

II Przegląd Piosenki patriotycznej "Tu jest moje miejsce":

- regulamin (PDF)
- regulamin imprezy (PDF)

 

GOKSiR ul. Letnia 10, Srebrna Góra, woj. dolnośląskie tel. 748164552