RODO

RODO

Szanowni Państwo

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna RODO ( PDF

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informacje:

1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach z siedzibą w Srebrnej Górze  ul. Letnia 10,  tel: 74 8164 552, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Krystyną Kawecką możliwy jest telefonicznie 609348789, 748164 552 lub drogą elektroniczną This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Pana/Pani dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w  Stoszowicach nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

Norbert Szandrowski

Dyrektor GOKSiR

 

 

GOKSiR ul. Letnia 10, Srebrna Góra, woj. dolnośląskie tel. 748164552