GOKSiR

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach z siedzibą w Srebrnej Górze jest samorządową instytucją kultury -  został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/51/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były odpowiedzią na ciągle zmieniająca się sytuację Gminy, by wytyczać kierunki rozwoju GOKSiR w Srebrnej Górze i uwzględniać potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy Stoszowice. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze ma za zadanie wspierać mieszkańców Gminy Stoszowice w rozwijaniu ich zainteresowań, pasji oraz w korzystaniu z dostępnych form kultury, sportu i rekreacji.

GOKSiR służy  również do upowszechniania dziedzictwa kulturowego, tradycji historycznych, a także wspierania i budowania tożsamości kulturowej mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach
z siedzibą w Srebrnej Górze
ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra

tel. biuro: 74 8164 552
tel. kom. biuro 785 506 048

  cougarsdatingwebsite

GOKSiR ul. Letnia 10, Srebrna Góra, woj. dolnośląskie tel. 748164552